For os er venskaber sammenhold og nærvær alt.

Børnesyn og børnefællesskaber

Alle børne har værdi i sig selv og alle skal være med

Legen og læringen

Verden er en stor legeplads, man leger og lærer hele dagen

Sammenhæng og fællesskaber

I fællesskab skaber vi sammenhænge i børnenes liv

Pædagogiske læringsmiljøer

Vores samvær og rammer inspirerer til leg og læring

Fællesskabet

Et godt sted at være - et godt sted at lære


I Thise Børnehus lægger vi stor vægt på fællesskabet om børnehusets holdninger og værdier.

Vi retter i høj grad fokus mod det gunstige møde mellem fællesskabet og individet – Thise Børnehus ønsker grundlæggende at være steder, hvor børn udvikler sig, udfordres og lærer – sammen.

Læs mere
Dagligdagen

Krop, sanser og naturen omkring os


I Thise Børnehus er arbejdet med børnenes fysiske udvikling en vigtig del i arbejdet med det hele barn.

Motorik er en nødvendig ”byggesten” for den fysiske og psykiske trivsel og vækst. Mange færdigheder afhænger af barnets motorik.

Læs mere
Samarbejdspartnere

Forældresamarbejde og sammenhæng


I Thise Børnehus vægter vi forældresamarbejdet højt. Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere i det daglige. Det er dem, som overlader deres ”kæreste eje” til os.

Læs mere