Fællesskabet

Åbne/lukketider

 • Børnehuset har åben indenfor tidsrummet mandag til torsdag 6.00-16.30 og fredag 6.00-16.00. Der henstilles til, at barnet hentes rettidig, så personalet kan låse døren senest 16.30 mandag til torsdag og kl. 16.00 om fredagen. Alle kan blive forsinket, men skulle det ske forventes det, at I giver besked til Børnehuset hurtigst muligt. Opleves det gentagne gange at barnet ikke hentes rettidigt, opkræves et gebyr på 100 kr. pr. påbegyndt halve time.
 • Det er muligt for familier med et særligt behov, at få passet børn fra kl. 16.30-17.00, mod betaling, mandag til torsdag. Det er nødvendigt at søge om pasning i dette tidsrum. • I Børnehaven kan man vælge mellem deltidsplads (30 timer pr. uge) og fuldtidsplads.
 • Ændring af væsentligt pasningsbehov skal af hensyn til institutionens planlægning, ske skriftligt inden den 1. i måneden før skiftet.
 • Personalet i børnehuset skal som alle andre afvikle ferie, i den forbindelse vil vi gerne opfordre til at børnene holder ferie i uge 30 og 31, da vores erfaring er at der i forvejen er meget få børn tilmeldt i disse uger. Der vil selvfølgelig være pasningsmulighed i disse uger, men vagtplanen vil primært varetages af vikarer.
 • Børnehuset holder lukket mellem jul og nytår, fredag efter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag. Institutionerne kan tilbyde pasning på disse lukkedage hvis, at forældrene har et arbejdsrelateret behov. Arbejdsrelateret dokumenteret behov dækker over forældre, som har arbejde og arbejdstider, der ikke kan rykkes rundt på. Pasningen kan enten være i egen institution eller i anden institution i Skive Kommune.

Forældrebetaling

 • En fuldtidsplads i børnehaven koster 2050,00 kr. pr. mdr. i 12 måneder. Prisen reguleres en gang årligt.
 • En deltidsplads i børnehaven (max. 30 timer) koster 1.550,00 kr. pr. mdr. i 12 måneder. Prisen reguleres en gang årligt.
 • En vuggestueplads koster 2.680,00 kr. pr. mdr. i 12 måneder. Prisen reguleres en gang årligt.
 • En deltidsplads i vuggestuen (max. 30 timer) koster 2.285,00 kr. pr. mdr. i 12 måneder. Prisen reguleres en gang årligt.
 • Forældre, som afholder barsel efter reglerne i barselsloven i mere end 7 timer om ugen, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen. Det gælder også forældre som genoptager arbejdet delvist. Deltidspladsen kan kun benyttes én gang i en sammenhængende periode. Forældrene skal dokumentere, at de afholder eller skal afholde barsel efter barselsloven f.eks. i form af vandrejournal eller arbejdsgiveraftale. Forældrene har pligt til at underrette Børnehuset, hvis fraværet afbrydes i mere en 5 uger eller ophører. Deltidspladsen skal slutte ved udgangen af den måned, hvor barsel afbrydes. Forældrene aftaler med Børnehuset at placere de 30 timer indenfor tidsrummet 9-15. Der er tale om ugentlige moduler. Det er ikke muligt at opspare tid fra uge til uge. Deltidsperioden skal minimum have en varighed på 3 måneder – ellers opkræves for en fuldtidsplads for hele perioden (forældre på barsel kan få deltid i en kortere periode).
 • Eventuelt fradrag af søskenderabat og friplads modregnes i forældrebetalingen.
 • Forældrebetaling opkræves via Nets.