Den frie leg og børnenes spor i Thise Børnehus


Hvad er fri leg:
Fri leg er, når en gruppe af børn etablerer en leg, som er uden indflydelse af voksnes begrænsninger og formaninger, men udspiller sig frit og ligefremt. Det er børns fantasier og idéer som styrer den frie legs gang. I lege prøver barnet af, prøver grænser, flytter grænser, spejler sig i andre, bearbejder indtryk og derigennem får barnet en forståelse af sig selv og verden.

Et eksempel fra fri leg kunne være legen far, mor og børn. Her prøver barnet forskellige roller af, hvordan er min rolle som mor? Vasker tøj, lave mad, er sur på far eller måske flyttet fra far. Eller rollen som lillebror? Driller storesøster, skal have skiftet ble og mades. I legen bearbejder barnet, alle de hverdagsindtryk det får hele tiden. Det er en måde at forstå omverdenen og sig selv på. Denne mulighed for bearbejdelse af indtryk, mener vi er fundamental for barnets personlighedsudvikling. Men særligt også den sociale udvikling, da barnet lære at sætte sig i andres sted (empati) og de lærer om sine egne grænser og andre børns grænser – lytte og forhandle.

Børn leger ikke for at lære, men fordi de simpelthen ikke kan lade være.

Hvordan bruger vi den frie leg i vores pædagogiske praksis:
I Thise Børnehus bruger vi den frie leg til at se, hvor barnet er i sin udvikling og støtte op om dette.

Vi som voksne er ofte fastlåste i nogle idéer om, hvordan ting skal udvikle sig, mens børn har mere fantasi og kreativitet, derfor er den frie leg et arbejdsredskab for os. På den måde kan vi i den frie leg se, hvor vores planlagte forløb/projekter skal have fokus. Det der optager børnene, er ofte det der giver mening og læring for dem.

Det stiller krav til os om, at kunne have overblik og kunne rumme mange forskellige aktiviteter på en gang. Vi er opmærksomme på, at nogle børn kan finde fri leg svært og ustruktureret. Derfor skal vi som voksne også være igangsættere, guide, og støtte i legen og relationerne, særligt når noget kan være svært. I legen skabes relationerne og gennem dette udvikles sociale kompetencer. Vi forsøger at indrette vuggestuen og børnehaven og den daglige struktur med plads til den frie leg. Vi laver små legekroge, og indretter rum til både vild og stille leg. Vi deler børnegrupperne op, så barnet har mulighed og ro til at fordybe sig i leg. De voksnes rolle bliver at være flue på væggen, som først griber ind i legen, når behovet er der.

Vi rummer det enkelte barn ved at følge barnets spor

Hvad er barnets spor og hvordan arbejder vi med det:
I Thise Børnehus følger vi barnets spor, da vi mener dette er meningsskabende for barnet. Børnenes spor er tegn og udtryk, der viser, hvad de er særlig optaget af.

Et eksempel fra børnehaven kunne være, at der var planlagt at gå en tur i skoven og tumle, men . da vi kommer i skoven er børnene mere interesseret i at finde” krible krable dyr” under barken på træerne. I stedet for at blive en planlagt aktivitet med fokus på motoriske færdigheder, blev det en aktivitet med fokus på natur og naturfænomener.

Et eksempel fra vuggestuen kunne være, at man vil besøge vores lokale købmand, men på vejen finder en død grævling, som er blevet kørt ned af en bil. Børnenes fokus bliver i stedet på grævling/naturen og trafik/pas på bilerne.

Vi understøtter børnenes evne til, at udforske og udfordre egen viden og sætte den på spil. Når børn har indflydelse på deres hverdag og de aktiviteter der foregår, vil det øge barnets selvværd, kreativitet, trivsel, sprog, fantasi og bevarer lysten til at lære. Samtidig styrker det fællesskabet, at børnene inspirerer hinanden med ideer og oplever hinandens forskelligheder. Vores rolle er ofte at ”gå bagved” og se hvad der optager barnet, men vores rolle kan også være, at gå foran og vise spor, hvis børnegruppen skal guides.

Hvorfor er det vigtigt at følge barnets spor:
Når børn er fordybet i en selvvalgt aktivitet, kan de være så optaget af noget, at de glemmer tid og sted (i et flow) og det er i denne proces, at den bedste læring finder sted.

Børns spor har til hensigt at:

  • Motivere børn til dialog, kommunikation og medbestemmelse
  • Give børn mulighed for at udtrykke deres mening og det, de tror på
  • Lære børn at respektere og anerkende forskellighed og forskellige holdninger
  • Motivere evnen til at være nysgerrig og give plads til hinanden
  • Lære at opsøge viden og være nysgerrig på ting og bruge hinandens forskellighed til at udfordre og udforske viden

Det er ikke målet der er målet, men vejen dertil, der er målet.

At følge barnets spor hænger sammen med vores vægtning af den frie leg. I den frie leg har vi mulighed for at følge barnets spor.