Fællesskabet

Et godt sted at være - et godt sted at lære


I Thise Børnehus lægger vi stor vægt på fællesskabet om børnehusets holdninger og værdier.

Vi retter i høj grad fokus mod det gunstige møde mellem fællesskabet og individet – Thise Børnehus ønsker grundlæggende at være steder, hvor børn udvikler sig, udfordres og lærer – sammen.

Hvis børnene trives, får de energi til at lære. Trivsel er også at møde passende modgang, at have noget at rive i og at være tvunget til at tænke ud af boksen i mødet med udfordringer.  Trivsel er ikke henvist til at være noget sekundært i relation til læring.

Det gælder om at skabe rammer, der både fysisk og psykisk skaber de bedste muligheder for at udvikle sig og lære. Vi finder det grundlæggende vigtigt, at børnene trives med hinanden, deres voksne og de krav, de mødes med. I Thise Børnehus skal børnene udvikle sig selv og fællesskabet. Vi ønsker at give børnene oplevelse af mening, fordi det signalerer, at barnet er betydningsfuldt og ikke kan undværes i fællesskabet. Oplevelsen af at tilhøre og deltage i et fællesskab er med til at skabe en følelse af sammenhæng, der igen er med til at give børn en robusthed og evne til takling af de udfordringer, livet uvægerligt bringer med sig.

Alle børn har værdi i sig selv og alle skal være med