Samarbejdspartnere

Forældresamarbejde og sammenhæng


I Thise Børnehus vægter vi forældresamarbejdet højt. Forældrene er vores vigtigste samarbejdspartnere i det daglige. Det er dem, som overlader deres ”kæreste eje” til os.

Grundlaget for vores samarbejde er en gensidig respekt for hinanden, åbenhed og tillid. Vi ønsker, at forældrene giver udtryk for deres undren og oplevelser i børnehaven, såvel positive som negative, så vi kan få en dialog om dette og evt. lave ændringer. Det er vigtigt for os, at forældrene får en god fornemmelse af deres barns dagligdag. Samtidig skal de have oplevelsen af en rar atmosfære i børnehuset

Det er og bliver altid forældrenes børn, men i og med, at vi har barnet en del timer hver dag, har vi voksne (forældre og personale) brug for hinanden til at varetage børnenes trivsel.

For at samarbejdet fra børnenes og forældrenes start i børnehaven skal blive så godt som muligt, og at den frugtbare dialog mellem forældrene og os skal opstå, har vi bl.a. valgt at udarbejde en skriftlig folder der udleveres en gang om året til alle forældre forældrefoldere indeholder nyttig viden om hverdagen. Den daglige dialog foregår som kortere eller længere samtaler, når barnet afleveres og hentes. Her har vi en gensidig forventning om, at der informeres om, hvordan barnet har det.

Thise børnehus har et forældreråd, som besår af fem forældre fra børnehuset. Forældrerådet står for praktiske arrangementer i løbet af året. Samtidigt har de foretræde for skolens bestyrelse, hvis rådet ønsker det. Rådet vælges på det årlige forældremøde i efteråret. Der afholdes en årlig generalforsamling i foråret for både vuggestue, børnehave og friskole. Her er det muligt for børnehuset forældre at stille op til friskolens bestyrelse.

Formidling af livet i børnehuset

I hverdagen bruger vi vores tavler i børnehaven og vuggestuen til at informere om, hvad børnene har lavet. Derudover udsender vi et månedsbrev, som informerer om den kommende måneds aktiviteter.

Som forældre i Thise Børnehus har man mulighed for at tilmelde sig en lukket facebookside, hvor vi lægger billede op fra børnenes hverdag.

Udover vores information til forældrene, har vi en forventning til forældrene om, at de har lyst, interesse og giver sig tid til at indhente information om deres barns liv i børnehuset.

Forældresamtaler

Børnehus har på forhånd planlagt tre forældresamtaler i deres børnehus tid:

  • “Goddag-snakken” – hvor barnet indskrives om vi møder hinanden og indleder et samarbejde.
  • Tremåneders samtale hvor indholdet er, hvordan det har været for barn/forældre at starte i vuggestuen og barnets trivsel pt.
  • Børnehavesnakken hvor man taler om overgangen fra vuggestue til børnehave. Børnehave snakken kan inden overgangen til børnehaven eller efter et par måneder i børnehaven
  • Skolesnak i oktober/november det år hvor barnet er skolesøgende.

Udover det aftalte samtaleforløb mellem forældre og personale i løbet af barnets tid i børnehuset vil vi i tilfælde af, at barnets trivsel ændres eller andet indkalde forældrene til et stafetlogmøde. På mødet diskuteres fremtidige tiltag, samt om der skal inddrages andre samarbejdspartnere.

Aflevering/afhentning

Vores mål er, at børn, forældre og personale får en god begyndelse og afslutning på dagen. Dette er med til at skabe kontakt/tillid mellem personale og forældre og bedre kendskab til hinanden, hjem og børnehave.

Afleverings- og afhentningstidspunkterne er nok de “sværeste” i en daginstitution. Der er mange forskellige behov, og vi vil i samarbejde med forældrene gøre vores bedste for tilgodese børnenes først og fremmest.