Dagligdagen

Krop, sanser og naturen omkring os


I Thise Børnehus er arbejdet med børnenes fysiske udvikling en vigtig del i arbejdet med det hele barn. Motorik er en nødvendig ”byggesten” for den fysiske og psykiske trivsel og vækst. Mange færdigheder afhænger af barnets motorik.

Grundmotorik er bevægelser der sættes i gang af barnet selv, som f.eks. at krybe, kravle, trille, stå, gå og hoppe. Disse har en regelbunden rækkefølge og er udviklingstrin, der er fælles for børn i hele verden. Er grundmotorikken i orden, har barnet overskud til at være et glad barn, der har det sjovt og kan tage fat på nye udfordringer og videreudvikle grundmotorikken.

Allerede ved barnets start i Thise vuggestue observerer vi dets grundmotorik og sanser. Vi er født med syv sanse, og fire af dem er grundlæggende for al bevægelse. Det er syns, høre, labyrint og følesansen. Vores legeplads er bygget op udfra tanken om at give børnene brede og gode muligheder for stimulation af deres motorik og sanser gennem udfordringer og oplevelser af fysisk og mental karakter.

Vi gør brug af nærområdets tilbud – ture til skov, strand samt skolens hal. Hver uge har vi bevægelse på ugeplanen, hvor vi leger forskellige motoriske lege/øvelser, synger, danser og sanser med kroppen for at øge kropsbevidstheden hos børnene.

Vores fokus er også på stimulation i alenesituationer, hvor vi søger at give barnet den fred og ro der skal til for at kunne fundere, eksperimentere og lege. Nogle børn er tidlige, andre sene i deres motoriske udvikling og vi er bevidste om, at forskellige individuelle forhold kan spille ind. Vi kører et tæt samarbejde med en fysioterapeut, som personalet kan sparre med i situationer, hvor der er behov for det. Endvidere kommer fysioterapeuten også i børnehuset og laver motoriske screeninger af de børn, der har behov for det. Dette tværfaglige samarbejde skal forstås som en håndsrækning til såvel børnene, forældrene og personalet.