Sprogarbejdet i Thise Børnehus


I Thise Børnehus leger vi med sproget. Vi arbejder bl.a. med børnenes sprog gennem tematisk sprogarbejde og dialogisk læsning. Når vi arbejder med tematisk sprogarbejde, arbejder vi med før – under – efter.

Et eksempel kunne være et forløb om bondegården, hvor vi går i bogbussen og låner bøger om bondegården, bondegårdsdør m.m. Så taler vi om, hvad en bondgård er, og hvilke dyr og maskiner man har der. Vi klipper eller tegner dyr eller maskiner som børnene maler på og efterfølgende bliver hængt op. Vi synger sange ”bondemanden han har altid travlt” m.m. Endeligt slutter vi forløbet af med at besøge en bondegård eller få besøg af nogle landbrugsmaskiner.

Når vi arbejder med dialogisk læsning, arbejder vi med forskellige historier fra bøger. Som rekvisitter har vi en række udklippede figurere, fingerdukker, hverdagsting m.m. som vi bruger i formidlingen af historien. Børn og voksne taler sammen om fortællingen, og børnene kan være med til at sætte figurer og ting i den rigtige rækkefølge i historien. Dette er med til at børnene bliver aktive og deltagende i fortællingen, hvilket gør, at børnenes sprog bliver mere dynamisk og levende.

Gennem forløbene dokumenterer vi ved at tage billeder og skrive iagttagelser, samt er i tæt dialog med vores familierne om forløbene. I både børnehaven og vuggestuen har vi tilrettelagt hverdagen således at sprogarbejde er en fast del for alle grupperne. Udover den tilrettelagte del af sprogarbejdet, er vi meget bevidste om at udfordre og udvikle børnenes sproglige kompetencer. Det sker gennem den daglige dialog i hverdagssituationer og den frie leg.

Endeligt bruger vi også vores fysiske rum til at understøtte den sproglige udvikling bl.a. ved at hænge tøj i loftet over puslebordet. Derudover samarbejder Thise Børnehus med talepædagogen i Skive Kommune. Vi sprogtester alle 3 årige og 5 årige.

Et godt og varieret sprog er en billet til den store verden.