Værdier og menneskesyn i Thise Børnehus


Institutionen er en del af Thise Friskole, som er en Grudtvig-Koldsk Friskole, der bygger på respekter for den enkelte og den enkeltes respekt for fællesskabet. Derfor er forholdet mellem voksne og børn præget af tillid, tryghed og nærvær.

En forudsætning for at skabe en levende og glad hverdag for børnene, er at skabe et sted, hvor børn, forældre og personale trives.

Vores menneskesyn bygger på, at hvert enkelt barn er unikt. En personlighed med forskellige ressourcer og udviklingsbetingelser.

Nærvær

Nærvær opnås ved, at børnene er omgivet af omsorgsfulde voksne, der skaber tryghed og tydelige rammer. For at børnene kan udvikles optimalt og tør give sig i kast med at afprøve noget nyt, er hverdagens rytme tryg og genkendelig. I en tryg hverdag med nærværende voksne har børnene mulighed for at afprøve erhvervede kompetencer og øve sig på nye færdigheder.

Respekt

Respekt gælder alle relationer, og ingen kan arbejde respektfuldt uden anerkendelse. Vi lytter til hinanden og respekterer hinandens meninger og grænser. Vi respekterer børnenes personlige integritet og trang til selvstændighed.

Anerkendelse

Alle børn skal behandles ens ved at behandles forskelligt. Uanset hvad vi har med i ”rygsækken”, er der altid noget vi kan, og noget vi er gode til. Dette foretrækker vi at tage udgangspunkt i frem for et fejlfindersyn.

Relationer

Venskab, samhørighed og fællesskab er vigtigt. Det samme er en personlig, indlevende relation. Vi vil undgå mobning og lære børnene at turde sige fra over for urimeligheder. Vi lærer børnene at være sociale og selvstændige.