Eksamensfri og karakterfri


Som eksamensfri skole ligger vi ofte under for den misforståelse, at skolen lider af forskrækkelse overfor alt hvad der hedder tests og prøver. I dag er vores praksis sådan, så vi kan teste en elev for at sikre os et overblik over dennes faglige niveau, så lærerne altid har mulighed for at følge den enkelte elev meget nøje og hele tiden kunnet justere, hvor der skal sættes ind i forhold til elevens faglige standpunkt.

I vores daglige rutine evaluerer vi eleverne løbende ved mundtlige og skriftlige tilbagemeldinger på afleverede opgaver. Vi tester elever efter behov for viden om det faglige niveau, vi afholder elev- og forældresamtaler om standpunkter, personlig udvikling og skolemæssigt engagement efter en fastlagt plan. Vi giver grundig feedback på projektopgaverne i 8.klasse og 9.kalsse – alt sammen for at udføre en løbende evaluering.

Vi har erstattet eksamensbeviset med faglærerens meget grundige faglige standpunktsvurdering i hvert fag, en vurdering af elevens personlige udvikling gennem de sidste år af skoleforløbet og en vurdering af elevens arbejdsform og arbejdsindsats. Disse vurderinger modtager eleven i form af en skriftlig udtalelse ved afgang fra skolen.

Elever, der afslutter deres skoleforløb efter 9. kl. på Thise Friskole, modtager en friskoleudtalelse på 5-6 A4-sider.

Udtalelsen indeholder en beskrivelse af den enkelte elev, fagudtalelser om både arbejdsindsats og standpunkt samt en projektudtalelse.

Friskoleudtalelsen træder i stedet for det traditionelle afgangsbevis, idet vi er en prøvefri friskole

Når man er elev på Thise Friskole, har man adgang til de samme ungdomsuddannelser (HHX, STX, HTX, EUX osv.), som enhver anden elev, der kommer fra en grundskole med afgangseksamen. I 8. klasse skal elevens parathed til ungdomsuddannelserne vurderes. Det sker i et samarbejde mellem skolen og en kommunalt ansat UU-vejleder. Elever fra Thise Friskole skal i stedet for folkeskolens 9. klasses afgangseksaminer til én adgangsprøve samt en samtale med en uddannelsesvejleder på det valgte uddannelsessted.

Siden Thise Friskole oprettede overbygningstilbuddet i 2008, har skolen været eksamens fri, og vi har i mange år haft gode erfaringer med at sende elever videre i uddannelsessystemet uden afgangsprøver. Det er foregået ganske udramatisk og uden at nogle af vores elever har følt sig bremset i uddannelsessystemet, og er blevet forhindret i at gøre det, det de ønskede at lave. De er kommet videre ad den vej, som evnerne og lysten har rakt til.

Overgangsfrekvensen for de tre sidste skoleår

Skoleåret HHX HTX STX Social og sundhedsskolen Efterskole/10 eren
2018/19 20%   20%   60%
2019/20     50%   50%
2020/21     22% 11% 66%