Undervisning

Et godt sted at være - et godt sted at lære


På Thise friskole lægger vi stor vægt på fællesskabet om skolens holdninger og værdier. Vi retter i høj grad fokus mod det gunstige møde mellem fællesskabet og individet – Thise Friskole ønsker grundlæggende at være steder, hvor børn udvikler sig, udfordres og lærer – sammen

Hvis børnene trives, får de energi til at lære. Trivsel er også at møde passende modgang, at have noget at rive i og at være tvunget til at tænke ud af boksen i mødet med udfordringer. Trivsel er ikke henvist til at være noget sekundært i relation til læring.

Det gælder om at skabe rammer, der både fysisk og psykisk skaber de bedste muligheder for at lære. Vi finder det grundlæggende vigtigt, at børnene trives med hinanden, deres lærere og de faglige krav, de mødes med. På Thise friskole skal børnene udvikle sig selv og fællesskabet. Vi ønsker at give eleven oplevelse af mening, fordi det signalerer, at eleven er betydningsfuld og ikke kan undværes i fællesskabet. Oplevelsen af at tilhøre og deltage i et fællesskab er med til at skabe en følelse af sammenhæng, der igen er med til at give børn en robusthed og evne til takling af de udfordringer, livet uvægerligt bringer med sig.