Om undervisningen


Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, samlæsning, projektarbejde, emneuger, praktikker, ekskursioner og meget andet. Som udgangspunkt undervises klasserne enkeltvis i hovedfagene f.eks. 1. klasse har alle sine dansk timer for sig selv, 9.klasse har alle sine matematiktimer for sig selv.

I enkelte tilfælde i hovedfagene og i de mindre fag sammenlæses klasserne ofte. Sammensætningen af de sammenlæste klasser vurderes og sammensættes hver år i forhold til størrelse af årgangene og den sociale sammensætning. Antallet af børn i hver gruppe kan variere, og der vil også være valg på tværs af de samlæste klasser, f.eks. kan en idrætstime bestå af 3 årgange.

I 0.kl. vil der være færre børn pr. lærer således, at alle får en tryg start på skolelivet.

En samlæsning af 2 årgange har sine fordele i forhold til den differentieret undervisning. De mest dygtige elever får mulighed for at blive endnu dygtige, når de f.eks. kan hjælpe sidemanden med nogle opgaver, kan bidrage med viden/erfaring og lignende. De yngre elever kommer i en slags “mesterlære”, når de kan tage ved lære af de ældre elever. Undervisningen tilrettelægges, så den tager højde for gruppens behov og den enkelte elev. Samlæsningen styrker også de sociale relationer på tværs af årgangene, således at det sociale spillerum er stort, selvom der ikke er så mange i den enkelte årgang.

Vi tilbyder undervisning i alle de almindelige skolefag. Herudover kan børnene deltage i værksted, sløjd, svømning, musik og madlavning.

Fortælling er en vigtig del af undervisningen i Thise Friskole. Fortællingen opliver og oplyser og er med til at give børnene mod på livet og lyst til at lære og så lærer de samtidig kunsten at kunne lytte. Alle børnene har lige forudsætninger for at modtage undervisningen, og de kan hver især lade fantasien illustrere historierne.

Fortælling er et særskilt fag i indskolingen og på mellemtrinnet, men inddrages også i de øvrige fag, når det falder naturligt i undervisningen. Til morgensang og morgensamling kan en lille fortælling også sætte krydderi på den nye dag.