Skolepenge og frisplads


På Thise Friskole opkræves skolepengene som familiebetaling. Det betyder, at man altid kun betaler skolepenge for det yngste barn man har på skolen. Har man tre børn på skolen er skolepengene de samme som ved et barn.

Skolepenge opkræves månedsvis. Juli måned er betalingsfri.

”Åben skole” er inkluderet i skolepengene for elever i 4.kl. – 9.kl. Åben skole betyder, at børnene må blive på skolen efter skoletid indtil fritteren lukker. I tilfælde af skilsmisse og delte familier, betaler man skolepenge der, hvor barnet har bopæl. Sammenbragte familier betragtes som en familie. Det er muligt at søge friplads. Man kan få hel eller delvis friplads. Fripladsansøgningen behandles efter en ministeriel fordelingsnøgle. Fripladser bevilliges for et år ad gangen.

Skolepenge skoleåret 2021/22:

0.kl. – 3.kl. 900,00 kr.

Fritter/SFO 750,00 kr.

4.kl – 9.kl. 1.325,00 kr.