Værdigrundlaget for Thise Friskole


Thise Friskole er en Grundtvig-Kolds Friskole, der bygger på respekten for den enkelte og den enkeltes respekt for fællesskabet, og derfor er forholdet mellem voksne og børn præget af tillid, tryghed og nærvær. En forudsætning for et godt skoleliv er dialogen og samarbejdet mellem skole, forældre og børn.
Friskolens værdier hviler på medansvar og demokrati, men børn skal have lov til at være børn, hvor de voksne skal påtage sig deres voksenansvar blandt andet ansvaret for børns læring.

Vi vægter faglighed, hvor undervisningen tager udgangspunkt i ministeriets fælles mål. Friskolen ser det som en vigtig opgave at udvikle det hele menneske med fokus på kreativ læring, motorik og bevægelse. IT inddrages som en naturlig del af undervisningen, hvor igennem eleverne tilegner sig IT-kompetencer.
Thise Friskole er en prøve- og karakterfri skole, og evalueringsredskaber vælges ud fra ovenstående værdier.

Vi betragter Friskolen som en del af lokalsamfundet, lige så vel som en del af den globaliserede verden.

Vi bestræber os på, at vores skole skal være et optimalt og udviklende miljø for dannelse, identitet og fællesskab. Vi kan, som forældre og skole, sammen og hver for sig yde direkte og daglig positiv indflydelse på skolens muligheder for succes med undervisningen. Vi kan sammen styrke klassemiljøet og arbejdsmiljøet for alle på skolen.

Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag og ved at leve op til følgende forventninger vil vi bane vejen for læring og samvær af højeste kvalitet:
I kan som forældre forvente, at vi bestræber os på

 • at se det enkelte barns potentialer og behov
 • at arbejde ud fra det enkelte barns ressourcer
 • at skabe stabile, forsikrende oplevelser af at høre til
 • at give den enkelte tilpasse udfordringer til udvikling og udnyttelse af evner, talenter og færdigheder.
 • at møde jer og jeres barn i gensidig tillid, respekt og positive forventninger
  Vi bestræber os således på at bidrage til elevernes faglige, personlige og sociale udvikling samt skabe det optimale miljø for børn, forældre og medarbejdere på Thise Friskole.

Som skole forventer vi af jer, at I

 • forstår og har tillid til, at vi bestræber os på at leve op til ovenstående forventninger
 • har opdraget jeres barn til at udvise respekt overfor andre, at kan lytte til andre, og at de taler med andre på en respekterende måde
 • ser jeres barns ressourcer og potentialer
 • støtter jeres barn i udviklingen af selvværd og selvtillid
 • støtter jeres barn i at omgås andre og knytte venskaber
 • når I har valgt Thise Friskole, loyalt er parate til at vurdere eventuelle konfliktsituationer fra flere sider og lærer jeres barn at gøre det samme.
 • støtte jeres barn i praktiske tiltag og fordringer, såsom ”taskens indhold”, madpakker, lektielæsning m.m.
 • viser jeres barn at skolen er vigtig for dets/jeres liv.
 • deltager i forældremøder, skolearrangementer m.v