Dagligdagen

Morgensamling

Hver mandag morgen starter vi skoledagen med fælles morgensamling for alle elever i vores Glashus. Morgensamlingen er en del af vores Grundtvig Koldske tradition. Vi starter morgensamlingen med at synge en sang efterfulgt af fadervor og dagens meddelelser. Resten af tiden bruger vi på forskellige indslag enten fra lærerne eller eleverne. Indslagene kan variere meget fra traditionel fortælling til præsentationer af elevprojekter m.m.

Morgensamlingen er en vigtig fælles start på skoledagen, som vi vægter meget højt.

I løbet af skoleåret erstattes morgensamlingen i perioder af morgenløb eller træning, hvor elevere træner individuelt.

Efter morgensamlingen starter første undervisningsmodul

Dagligdagen

På Thise Friskole vil vi gerne sænke stressniveauet hos både børn og medarbejdere. Derfor har vi opdelt vores skoledag i tre moduler, så ledes af elever og medarbejdere maksimalt skal forhold sig til tre fag og dagen. Samtidigt slutter vores skoledag kl. 14.oo for alle elever.

Klokken 08.00 er der morgensamling hver mandag. De øvrige dag møder eleverne ind i deres klasseværelser og modtager undervisning – 1. modul.

Klokken 09.50 er der frugtpause, hvor eleverne spiser deres medbragte frugt. I frugtpausen har eleverne mulighed for at benytte vores hal og udendørs faciliteter.

Klokken 10.30 starter 2. modul

Klokken 11.50 er der spisepause, hvor eleverne spiser deres medbragte madpakker. I spisepause har eleverne mulighed for at benytte vores hal og udendørs faciliteter. I vinterperioden arrangerer elevrådet forskellige aktiviteter for skolens elever.

Klokken 12.30 starter 3. modul

Klokken 14.00 slutter skoledag for alle.

I frugtpausen og spisepausen arrangerer friskolens elevråd forskellige turneringer og spil for de øvrige elever.

Årets gang på Thise Friskole

Skoleåret starter som regel i anden uge af august, hvor eleverne mødes til fælles velkomst og sang.

I løbet af skoleåret har vi forskellige traditioner på skolen. I efteråret har vi bestyrelsesarbejdsdag for forældre og børn, hvor vi mødes til en hyggelig arbejdsdag på skolen. I samme periode ligger vores emneuge, som afvikles med forskellige temaer bl.a. minisamfiund.

I starten af december holder vi juleklip på skolen. Her pyntes klasseværelserne med julepynt og der julehygges i klasserne. I forbindelse med juleklippe inviterer indskolingselverne deres bedsteforældre, venner m.m. til at deltage.

I foråret afholder vi friskolens dag, hvor eleverne møder i skolen en lørdag fra 09.00 – 12.00. Friskolens dag er et åbent hus-arrangement, hvor familie, venner og andre interesserede kan besøge skolen.

Til påske kommer påskeharen forbi skolen og gemmer påskeæg til glæde for alle.

Som afslutning på skoleåret inviterer vi til grill aften på skolen. Derudover er der et væld af andre aktiviteter på friskolen.