Om friskolen

Værdigrundlaget

Værdigrundlaget for Thise Friskole


Thise Friskole er en Grundtvig-Kolds Friskole, der bygger på respekten for den enkelte og den enkeltes respekt for fællesskabet, og derfor er forholdet mellem voksne og børn præget af tillid, tryghed og nærvær. En forudsætning for et godt skoleliv er dialogen og samarbejdet mellem skole, forældre og børn.
Friskolens værdier hviler på medansvar og demokrati, men børn skal have lov til at være børn, hvor de voksne skal påtage sig deres voksenansvar blandt andet ansvaret for børns læring.

Vi vægter faglighed, hvor undervisningen tager udgangspunkt i ministeriets fælles mål. Friskolen ser det som en vigtig opgave at udvikle det hele menneske med fokus på kreativ læring, motorik og bevægelse. IT inddrages som en naturlig del af undervisningen, hvor igennem eleverne tilegner sig IT-kompetencer.
Thise Friskole er en prøve- og karakterfri skole, og evalueringsredskaber vælges ud fra ovenstående værdier.

Læs mere
Undervisningen

Om undervisningen


Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, samlæsning, projektarbejde, emneuger, praktikker, ekskursioner og meget andet. Som udgangspunkt undervises klasserne enkeltvis i hovedfagene f.eks. 1. klasse har alle sine dansk timer for sig selv, 9.klasse har alle sine matematiktimer for sig selv.

I enkelte tilfælde i hovedfagene og i de mindre fag sammenlæses klasserne ofte. Sammensætningen af de sammenlæste klasser vurderes og sammensættes hver år i forhold til størrelse af årgangene og den sociale sammensætning. Antallet af børn i hver gruppe kan variere, og der vil også være valg på tværs af de samlæste klasser, f.eks. kan en idrætstime bestå af 3 årgange.

Læs mere

Skolens ledelse


Thise Friskoles daglige ledelse varetages af skolelederen. Skolens overordnede ledelse er generalforsamlingen og bestyrelsen.

Thise Friskole er underlagt friskoleloven. Det indebærer, at bestyrelsen, som er valgt af forældrene på generalforsamlingen og består af forældre, har ansvaret overfor Undervisningsministeriet.

Læs mere