Kontakt

Vil I være en del af Thise Friskole?

Hvis man ønsker at høre mere om vores skoletilbud, er man altid velkommen til at kontakte os. Når vi modtager en henvendelse fra en familie, inviterer vi dem altid til at besøge skolen. Besøget er uforpligtende og betragtes blot som en indledende kontakt mellem skolen og familien. På mødet fortæller vi om vores skoletilbud og om, hvad man kan forvente fra skolens side. Samtidigt taler vi med familien om, hvorfor de ønsker at vælge vores skoletilbud til. Bliver vi efter mødet enige om, at vi skal fortsætte samarbejdet, ligger vi en plan for, hvordan barnet indlemmes i vores fællesskab.

Skolen kan udbede sig tilladelse til at indhente oplysninger ved tidligere skole eller PPR (Pædagogisk Psykologiske Rådgivning)

Som friskole har vi muligheden for at sige nej til en henvendelse om en ny elev. Denne mulighed bruger vi kun, hvis vi vurderer, at vi ikke har ressourcerne til at kunne tilbyde en skolegang, som tilgodeser den enkelte.

Som udgangspunkt har vi ikke noget loft på antallet af elever i de enkelte klasser. På nuværende tidspunkt svinger vores klassekvotienter fra 8 elever til 17 elever. Når vi får en henvendelse om en ny elev vurderer vi altid, om klassen kan rumme yderligere elever. Denne vurdering beror på faglige og sociale hensyn.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Thise Friskole

Thise Kirkevej 11
7870 Roslev
Danmark

Tlf.: 97 57 81 45
Tlf.: 41 28 68 58
Mail: thise-friskole@thise-friskole.dk