Dagligdagen

Thise – et sted i verden


Thise Friskole ligger i et af de smukkeste områder i Salling. Vi er så heldige, at vi har adgang til by, skov, sø, strand og Limfjorden, hvilket vi gør hyppigt brug af i vores hverdag. Det kan være som en del at undervisningen, hvor de faglige er i fokus eller en fælles kælkedag, badedag, skovtur, hvor fællesskabet på skolen er i fokus. For os er det vigtigt, vores børn lærer at sætte pris på naturen og miljøet omkring os.

Udover den storslåede natur har vi et tæt samarbejde med lokalområdets erhvervsliv og foreninger, sammen arbejder vi på at gør vi fritiden, skolelivet og erhvervslivet til en naturlig del af børnenes liv.

Vi er også gode til at se udenfor vores egen egn. Vi bruger ofte vores egne busser til at køre til forskellige arrangementer, museer, udstillinger, oplevelser m.m., som kan oplyse vores børn.

Alle vores elever kommer på fem lejrskoler i indskolingen og mellemtrinnet. Af destinationer kan vi nævne Læsø, Mors, Fur mf.

I vores overbygning kommer alle de unge på tre studieture. Af destinationer kan nævns Prag, Berlin, skitur til Norge m.m

For os gælder det om at præsentere vores børn og unge for den verden, som ligger udenfor skolen, lokalområdet, egnen, landet osv. Vores børn skal have forståelse og indsigt, så de kan begå sig i mødet med andre mennesker samtidig med, at de forstår, de skal værne om den natur og kultur, som omgiver os.